Sportsklubben Rollon - hovedstyret og administrasjon 


Fra venstre: Arne Øksenvåg (vara husstyret), Arne Olsen (vara Rollonhytta), Bjørn Hollingsæter (økonomi), Rolf Hansen (styreleder), Kristin Valbø (styremedlem) og Marius F. Øksenvåg (nestleder). Ikke med på bildet: Idar Dahl (bygg- og anlegg), Wenche Otterlei (vara fotball) og Vibeke Skår Klock (vara håndball). Foto: Victoria Linnerud (daglig leder).


Hovedstyret  

 

Styreleder: Rolf Hansen
E-post: rolf@nettips.no, tlf. 924 78 303
Nestleder: Marius F. Øksenvåg
E-post: marius.oksenvag@staminagroup.no, tlf. 483 08 366
Økonomi: Bjørn Hollingsæter
E-post: bjorn@promera.no, tlf. 908 85 101
Bygg- og anleggsansvarlig: Idar Dahl
E-post: idar.dahl@morenett.no, tlf. 951 59 155
Styremedlem: Kristin Valbø
E-post: kristin.valboe@rolls-royce.com, tlf. 990 23 777

Vara i styret: 

Fotball: Wenche Otterlei (varamedlem)
E-post: wencheotterlei@gmail.com, tlf. 915 54 127
Håndball: Vibeke Skår Klock (varamedlem)
E-post: vibeke.skar.klock@sbm.no, tlf. 481 27 224
Rollonhytta: Arne Olsen (varamedlem)
E-post: arne.olsen@mimer.no, tlf. 948 83 955
Rollonhuset/husstyret: Arne Øksenvåg (varamedlem)
E-post: arne.oksenvaag@mimer.no, tlf. 948 83 955
 

Administrasjon

Daglig leder: Victoria Linnerud 
E-post: dagligleder@rollon.no, tlf. 940 88 237
Levert av IdrettenOnline