Sportsklubben Rollon - hovedstyret og administrasjon 

I påvente av et bilde av styret. 

Hovedstyret   

Styreleder: Rolf Hansen
E-post: rolf@nettips.no, tlf. 924 78 303
Nestleder: Marius F. Øksenvåg
E-post: marius.oksenvag@staminagroup.no, tlf. 483 08 366
Økonomiansvarlig: Tommy Nørve
E-post: tommy.norve@gmail.com, tlf.
Styremedlem: Christian Haugen 
E-post: christian.haugen@caverion.no, tlf. 906 37 802
Styremedlem: Jørgen Skårbrevik
E-post: jorgen@cordel.no, tlf. 959 49 277


Vara i styret: 

Leder av fotball: Wenche Otterlei
E-post: wencheotterlei@gmail.com, tlf. 915 54 127
Leder av håndball: Vibeke Skår Klock
E-post: vibeke.skar.klock@sbm.no, tlf. 481 27 224
Leder av Rollonhytta: Arne Olsen
E-post: arne.olsen@mimer.no, tlf. 948 83 955
Representant for Rollonhuset/husstyret: Øistein Bjørkavåg
E-post: oistein.bjorkavaag@alesund.kommune.no, tlf. 470 54 850
 

Administrasjon

E-post: dagligleder@rollon.no, tlf. 97016521.

Powered by: Bloc