Treningstider

Treningstider Høst 2021 - Fjordlaks Arena

Nedenfor er treningstider for alle lag for høstsesongen 2021. 


Retningslinjer trening

  • Tidene til venstre er startstidspunkt for treningene. 
  • Vennligst respekter hverandres treningstider.
  • Ved treningstidens slutt skal trening være avslutta og feltet rydda. 


Treningstider Fjordlaks Arena 2021 Høst - Alle lag.pdf


Retningslinjer kamp

Kamp prioriteres foran trening!

Hovedsakelig spilles kamper på små baner på felt SØ og NØ. 

Den kampen som har lengst varighet får tildelt felt SØ (nærmest klubbhuset).

8-12 år: 5'er spiller på 20x30 felt, 7'er spilles på 30x50 felt og 9'er spilles på halv bane.

13 år og eldre: 7'er spilles på halv bane. 9'er spilles fra 16-16 meters merke.

De fleste seriekamper har starttid 1830 derfor 20 min kortere trening på kampdager.

Ved A-lags kamp skal feltene være rydda 30 min. før kampstart. 


Banestørrelser ulike spillformer

https://www.fotball.no/imagevault/publishedmedia/igngwrti4s71iqsf2n0q/Spillmatrise_barnefotball.png

https://www.fotball.no/imagevault/publishedmedia/q4fd8v3hlsbiqeiof9r9/spillmatrise_13_-r_og_eldre_-_spill_p-_sm-_baner.jpg


Levert av IdrettenOnline