Årsmøte 2022 gjennomført

Postet av SPKL Rollon den 31. Mar 2022

Årsmøte for Sportsklubben Rollon ble gjennomført 30.03.22

24 stemmeberettige medlemmer møtte.

Årsberetninger for klubben, fotball og håndball ble gjennomgått og vedtatt.

Klubbens regnskap, styrets og revisors beretning ble behandlet og vedtatt. Også i 2021 gikk klubben gjennom med trygg og god økonomi og fikk et årsresultat på kr 326 801,41

Det bli ingen endring i medlemskontingenten i 2022

Styrets forslag til budsjett for 2022 ble behandlet og vedtatt. Budsjettet viser at klubben og avdelingene fortsatt vil styre mot god økonomisk kontroll.

Klubbhåndboka og organisasjonsplanen ble også enstemmig vedtatt.

Valg:

Ann-Christin Skog ble enstemmig valgt som nestleder for 2 år

Merete Løken ble enstemmig valgt som styremedlem for 2 år

Marius Øksenvåg fortsetter som leder i ett år. Jørgen Skårbrevik og Tommy Nørve fortsetter som styremedlemmer i ett år.

Monica Gjerde Sperre og Christian Haugen tredde ut av styret. Klubben takker for deres gode innsats!

Priser:

Randi Henriksen ble tildelt Sportsklubben Rollon`s Hedersmerke for hennes fantastiske engasjement og iver for aktiviteten på Rollonhytta. Randi gjør en forbilledlig innsats for at turgåere på sulafjellet skal komme innom for en forfriskning hver eneste søndag.

Jens Erik Urke ble tildelt Arthur Doksæters minnefond for sin frivillige innsats i klubbens fotballgruppe. Jens står på "døgnet rundt" for at barn, unge og voksne skal trives med fotball i Rollon. Takk for innsatsen Jens! Prisen er vel fortjent!

Fotballgruppa ble tildelt Borchen-fondet som skal brukes som en hjelp til oppstart av fotballtilbud for jenter og gutter født i 2016.

Se bilder og tekst nedenfor.  

Her er det nye styret: Jørgen Skårbrevik, Marius Øksenvåg, Ann-Christin Skog og Merete Løken. Tommy Nørve mangler på bildet.

Christian Haugen takker av fra styret, men fortsetter sin innsats på andre arenaer i klubben.

Jens Erik Urke tildeles Arthur Doksæters minnefond for sin frivillige innsats i klubbens fotballgruppe. Fondets leder, Helge Schrøder deler ut prisen

Randi Henriksen ble tildelt Sportsklubben Rollon`s Hedersmerke. Styrets leder, Marius Øksenvåg er prisutdeler.


Klubben takker for engasjementet og ser frem til et innholdsrikt år med stor aktivitet!


StyretFiskesalg til Påske!

Postet av SPKL Rollon den 8. Mar 2022

     PÅSKEDUGNAD:

Sportsklubben Rollon selger fiskeprodukter fra Sjømatkompaniet med levering før påske.  

Alle lagene skal selge.

Produktene er av svært god kvalitet og bør være en naturlig del av påskemenyen for alle. 

Både fotball -og håndballgruppa selger fisk på dugnad med inntekt både direkte til sitt lag og til klubben.

Ta godt imot fiskeselgerne og vær med på å støtte Sportsklubben Rollon til å skape god aktivitet til barn og unge i vårt nærområde!

Sjekk listen over gode produkter her:Prisliste 1 Rollon.docx


KONKURRANSE:

I tillegg drar vi igang en intern konkurranse blant lagene der laget med høyest snittsalg premieres med at 100% av sitt lags salgsfortjeneste som går rett til laget. 

Som på bana, vil LAGinnsats også her være avgjørende for å vinne! 😀

Den personen som selger for høyest verdi får en flott premie!

Det blir en vinner i håndball og en i fotball.

 

PRAKTISK:

Salgsperiode:  9 mars - 30 mars

Fordelingsnøkkel 50/50 fortjeneste til klubben og laget.

Levering: før påske, 6 april

 

Lagledere/arrangementansvarlig samler inn ferdig utfylte lister fra alle aktive spillere og fyller ut totalsalget for sitt lag på egen liste. Denne listen, sammen med listene fra de aktive, skal sendes til arrangementsansvarlig fotball eller håndball innen 30 mars.

 

Salgslister fra FOTBALL sendes til wencheotterlei@gmail.com ferdig utfylt oversikt med listenr./spillernavn/beløp/totalbeløp.

Salgslister fra HÅNDBALL sendes til marthe@jansenelektro.no ferdig utfylt oversikt med listenr./spillernavn/beløp/totalbeløp.

 

Penger for salget settes inn på kontonr 3900.34.95438 Husk å merke med lag og navn på spiller.

 

Godt salg!
Brisk Reklame forlenger sitt samarbeid med Sportsklubben Rollon!

Postet av SPKL Rollon den 3. Mar 2022

Brisk Reklame er en god og viktig samarbeidspartner for Sportsklubben Rollon!

Vi er derfor svært glade og fornøyde med at Brisk Reklame viderefører sitt samarbeid med oss!

Brisk Reklame designer, produserer og leverer et bredt spekter av reklame- og profileringsprodukter. Brisk Reklame er spesielt store innen skilt, bilprofilering og vindusdekor. De siste årene har Brisk Reklame også hatt en positiv vekst innen design, noe de har store ambisjoner om å bli enda bedre på.

I tillegg til å være profesjonelle innen reklame og design, er Brisk Reklame leverandør på arbeids og inkluderingstjenester. Dette betyr at i tillegg til 12 ordinært ansatte er det personer inne på kortere arbeidstrening eller varig tilrettelagt arbeid. 

Bildet er fra siste møte mellom Erik Røst, salg- og markedsansvarlig i Brisk Reklame, og Bjørn Marius Rørvik, daglig leder i Sportsklubben Rollon.
Innkalling til Årsmøte 2022

Postet av SPKL Rollon den 2. Mar 2022


Innkalling til Årsmøte i Sportsklubben Rollon


Til medlemmer i Sportsklubben Rollon:
Det kalles herved inn til Årsmøte i Sportsklubben Rollon
•    Dato: 30.03.2022
•    Tid: Kl 18.00
•    Sted: Rollonhuset, Husafjellet 19, 6009 Ålesund


Agenda:

•01-22 Godkjenne stemmeberettigete       

•02-22 Velge dirigent 

•03-22 Velge protokollfører

•04-22 Velge to personer til å signere protokollen

•05-22 Godkjenne innkallingen

•06-22 Godkjenne sakslisten

•07-22 Godkjenne forretningsorden

•08-22 Behandle årsberetning

•09-22 Behandle regnskap og styrets økonomiske beretning

•10-22 Behandle innkomne forslag

•11-22 Fastsette medlemskontingent

•12-22 Behandle styrets forslag til budsjett for 2022

•13-22 Behandle Sportsklubbens organisasjonsplan

•14-22 Valg


Medlemmer som ønsker å sende inn forslag til punkt 10-22, må sende dette til dagligleder@rollon. no innen 15.03.22. Styret vil deretter vurdere om forslaget kvalifiserer til årsmøtesak.

Innkalling med dokumentasjon blir sendt ut, på samme plattformer som denne innkallingen, senest 16.02.22 


Årsmøtedokument:

Årsregnskap 2021.pdf