Om Sportsklubben RollonSportsklubben Rollon ble grunnlagt i Ålesund 20. februar 1914, og er dermed byens eldste fotballklubb. Klubben er oppkalt etter hertugen Rollo fra Normandie (fransk Rollon), som antas å være identisk med den sunnmørske vikinghøvdingen Gange-Rolv, og som også avbildes i klubbens blå-hvite fane. Klubbens farger er blått og hvitt.

Sportsklubben Rollon er i dag aktiv innen håndball og fotball. Klubben har sju kretsmesterskap i fotball.

I etterkrigstiden gikk klubben mellom 2. og 3. nivå i norsk fotball, og ved omleggingen i 62/63 havnet klubben på fjerde nivå. I de neste årene gikk klubben mellom 3. og 4. nivå, før det begynte å bli dårligere mot slutten av 1980-tallet. I 1995 trakk klubben A-laget sitt, men toppsatsingen ble gjenetablert i 2000, og i2006 var laget i 3. divisjon. Oppholdet ble imidlertid kortvarig, og klubben havnet på nest siste plass og rykket ned. I 2009 spilte klubben i 3. divisjon.

I 1954 fikk Rollon egen bane med grusdekke og tilhørende klubbhus i bydelen «Bak fjellet». Da denne ikke hadde nødvendige internasjonale mål eller standard ble den gamle Rollonbana solgt. Ny naturgressbane og nytt klubbhus ble anlagt i bydelen Larsgården. Den nye Rollonbana, som arenaen er kjent som, ble offisielt åpnet 16. mai 1985.

I Juni 2010 ble kunstgressbanen åpnet.

De mest trofaste supportere kjennes ved innlevende avsynging av Rollonsangen (Rapata-tjing her kommer Rollon-gjengen!), en kampsang som etter tradisjonen også ble sunget hvert nyttår for byens ordfører (såfremt denne var Rollonsupporter).

Rollon er i dag en breddeidrettsklubb med et godt organisert og sportslig fotball og håndball tilbud til bydelens barn og unge. Klubben har pr 2020 totalt ca 420 aktive spillere. For fotball er rekrutteringsområdet Larsgården skolekrets, mens for håndball omfatter området både Larsgården og Volsdalen skolekretser. Klubben har A-lag i fotball som spiller i 4.divisjon og håndball som spiller i 3. divisjon. 

Klubben eier i dag et klubbhus. Øvre etasje i klubbhuset består av storsal, peisestue og storkjøkken.

Klubben drifter Rollonhytta som er lokalisert på Sulafjellet.

I 2014 ble klubbens 100-årsjubileum feiret.


Visjon

Sportsklubben Rollon skal være en samfunnsengasjert, holdningsskapende og inkluderende klubb for alle i nærmiljøet.

Målsetting

Sportsklubben Rollons overordnede målsetting er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å være medlem i klubben, gis et godt tilbud – uavhengig av alder, ferdighet, fungering og ambisjoner – som fungerer i samsvar med idrettens mål.

Sportsklubben Rollon skal tilstrebe å ha lag på alle nivåer for begge kjønn. Klubben skal legge aktivitetsnivået til rette for alle slik at flest mulig er i Rollon lengst mulig.


Verdier

  • Idrettsglede
  • Samhold


Fair Play - verdier

  • Vis respekt for spillets regler
  • Vis respekt for dommerne og trekk aldri deres motiv i tvil
  • Vis respekt for treneren og lagkameratene dine på og utenfor banen
  • Vis respekt for de frivillige knyttet til klubbene
  • Vær aktiv i å forhindre mobbing og rasisme eller annen dårlig oppførsel
  • Vis respekt, rettferdighet og positive holdninger
  • Vis respekt for dine motspillere


Organisasjon

Sportsklubben Rollon er pr i dag organisert etter følgende struktur:Årshjul:

Årshjul Spkl Rollon.pptx

Klubbhåndbok for Sportskluben Rollon:

Klubbhåndbok Spkl Rollon.pdf