"Fjordlaks Arena"


Etter nesten 10 års bruk, og høy grad av slitasje på det gamle kunstgressdekket på Rollonbana ble det i 2019 satt i gang med planlegging av nytt banedekke. 

To arbeidsgrupper begynte med planlegging av utforming, finansiering og sponsorinnhenting, i tillegg til at klubbens medlemmer solgte andeler via en såkalt "crowdfunding" side som heter Visualfunding

Etter at selskapet Fjordlaks inngikk en treårig sponsoravtale med klubben høsten 2020 ble det offisielle navnet på anlegget "Fjordlaks Arena" fra 1. januar 2021.

Dette skapte fortgang i prosjektet og ved årsmøtet i april 2021 ble det full oppslutning for finansiering av anlegget i tråd med banekomiteens innstilling.

Leverandøren ProTurf ble dermed valgt, med sitt revolusjonerende granulat FusionGT, soim skal gi omtrent tilsvarende egenskaper som gummigranulat, men med et mye tydeligere miljøprofil, noe som var avgjørende betydning for prosjektet.

Granulatet inneholder 70% miljøvennlige materialer og absorberer fukt, som gjør at spillbarheten skal være bedre enn alle andre miljøvennlige alternativer og gummigranulaten selv.


9. juni 2021 
Området rundt bana rengjort for granulat og forberedt for oppstart av anleggsarbeidet.


12. juni 2021 
Siste kamparrangement på det gamle banedekket ble "Miniturnering" for 6-åringer, kanskje symbolsk.


15. juni 2021 
Gamlebana fjernet for klargjort for legging av nytt banedekke.


2. juli 2021 
Etter litt forsinkelser på andre anlegg kom anleggslaget til Rollon og vi kunne endelig se ut over et grønt anlegg igjen. 


12. juli 2021 
Ny bane ligger klar og midlertidig overlevert til en spent klubb og entusiastiske spillere, ser nydelig ut og lukter fantastisk. 


Tusen takk til alle som har hjulpet til med å realisere dette prosjektet.