Treningstider

Treningstider - Fjordlaks Arena

Nedenfor er faste treningstider som gjelder for alle lag. 

Disse treningstidene gjelder inntil nye faste treningstider blir sendt ut. 

PS! Midlertidige endringer i treningstider publiseres på Rollon Trenerforum på Facebook. 


Retningslinjer trening

  • Tidene til venstre er startstidspunkt for treningene. 
  • Vennligst respekter hverandres treningstider.
  • Ved treningstidens slutt skal trening være avslutta og feltet rydda. 


Treningstider Fjordlaks Arena 2024 Vår.pdf

Oversikt kamper på Fjordlaks Arena

For oversikt over kamper som spilles på Fjordlaks Arena, sjekk følgende link: 

https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=10878

Eller legg inn abonnement på kalender fra NFF sin oversikt fra fotball.no:

Kalenderen vil automatisk oppdatere seg med de neste 500 kampene som spilles på denne banen + alle underbaner. 

Trykk her for iPhone, Outlook 

Har du Android eller et system som ikke godtar lenken over, må du legge til følgende lenke manuelt i din kalender:
https://www.fotball.no/footballapi/Calendar/GetCalendarForArena?arenaId=10878


Retningslinjer kamp

Kamp prioriteres foran trening!

Hovedsakelig spilles kamper på små baner på felt SØ og NØ. 

Den kampen som har lengst varighet får tildelt felt SØ (nærmest klubbhuset).

Barnefotball 8-12 år: 5'er spiller på 20x30 felt, 7'er spilles på 30x50 felt og 9'er spilles på halv bane.

Ungdomsfotball 13 år og eldre: 7'er spilles på halv bane. 9'er spilles fra 16-16 meters merke, 11'er hel bane.

Alle seriekamper har starttid 1830 derfor 20 min kortere trening på kampdager (til kl. 1810).

Ved A-lag/ Senior-kamp skal feltene være rydda 30 min. før kampstart (til kl. 1800). 


Banestørrelser ulike spillformer

https://www.fotball.no/imagevault/publishedmedia/igngwrti4s71iqsf2n0q/Spillmatrise_barnefotball.png

https://www.fotball.no/imagevault/publishedmedia/q4fd8v3hlsbiqeiof9r9/spillmatrise_13_-r_og_eldre_-_spill_p-_sm-_baner.jpg


Retningslinjer lys til trening og kamp

"Treningslys" til treninger, og "Kamplys" kun til kamper. 

I ukedagene skal lyset være avslått senest kl. 2145

I helgene har vi kun lov å bruke lys i forbindelse med kamper. 

Bruk av lys til egentreninger skal være avklart med trener/ lagleder. 

Bruk av lys i helgene skal avklares med klubben.