MEDLEMSKAP i SPORTSKLUBBEN ROLLON:

Aktivt medlem - for deg som ønsker å spille fotball og/eller håndball, melder seg inn via registrering på MinIdrett. Medlemskontingenten for aktiv medlem er kr 850,- pr. år. 

Foreldremedlemskap - for de med barn i klubben som ønsker stemmerett og valgbarhet ved årsmøtet 100,- pr. år. Se informasjon om betaling lenger ned. 

Medlem - for deg som ønsker å være medlem av klubben, ha stemmerett og valgbarhet ved årsmøtet 300,- pr. år. Se informasjon om betaling lenger ned. 

Registrering og innbetaling av kontingent på foreldremedlemskap (100,-) og medlem (300,-) må gjøres ”manuelt”. Ved innbetaling er det derfor viktig at innbetalingen settes på kontonr: 3900.34.95438 og merkes med navn og e-postadresse – dette for at klubben skal kunne få registrert medlemskapet i klubben.