Sportsklubben Rollon - styre og administrasjon 

 

Styret   

Styreleder: Marius F. Øksenvåg
E-post: marius.oksenvag@avonova.no, tlf. 483 08 366
Nestleder: Ann-Christin Skog
E-post: ann-christin.skog@akademiet.no, tlf. 997 07 713
Økonomiansvarlig: Tommy Nørve
E-post: tommy.norve@gmail.com, tlf.
Styremedlem: Merete Løken
E-post: merete.loken@nordea.no, tlf.959 25 362
Styremedlem: Jørgen Skårbrevik
E-post: jorgen@sinecsystems.no, tlf. 959 49 277


Vara i styret som deltar i alle styremøter: 

Leder av fotball: Jens Urke 
E-post: jensurke@gmail.com, tlf. 928 02 880
Leder av håndball: Torry Larsen
E-post: torry.larsen@gmail.com, tlf. 908 94 663
Leder av Rollonhytta: Arne Olsen
E-post: arne.olsen@mimer.no, tlf. 948 83 955
Representant for Rollonhuset/husstyret:Arne Øksenvåg
E-post: arne.oksenvaag@mimer.no, tlf. 948 83 955
 Administrasjon

Daglig leder: Kristoffer Solheimsnes

E-post: dagligleder@rollon.no, tlf. 994 27 060