Fair Play

I Rollon skal vi ha fokus på Fair Play, både på og utenfor banen. Vi skal være inkluderende og har nulltoleranse for alle former for vold, mobbing, trakassering og hets. Dette betyr at uønskede hendelser innfor klubben skal tas opp med en gang, med et klart standpunkt og tydelig avstand fra uakseptabel oppførsel. Videre skal klubbens ansvarlige personer varsles umiddelbart for å følge opp saken videre ovenfor eventuelle vedkommende og fornærmede. Varslingsrutinene er beskrevet i klubbhåndboka og anonym varsling kan også skje via kontaktskjema på denne siden


Klubbens Verdier

  • Idrettsglede
  • Samhold


Fair Play - verdier

  • Vis respekt for spillets regler
  • Vis respekt for dommerne og trekk aldri deres motiv i tvil
  • Vis respekt for treneren og lagkameratene dine på og utenfor banen
  • Vis respekt for de frivillige knyttet til klubbene
  • Vær aktiv i å forhindre mobbing og rasisme eller annen dårlig oppførsel
  • Vis respekt, rettferdighet og positive holdninger
  • Vis respekt for dine motspillere


Last ned Rollon sine Fair Play kjøreregler
Klikk her