Sportsklubben Rollon - styre og administrasjon 

 

Styret   

Styreleder: Marius F. Øksenvåg
E-post: marius.oksenvag@avonova.no, tlf. 483 08 366
Nestleder: Monica Gjerde Sperre
E-post: mgs@kvale.no, tlf. 971 83 266
Økonomiansvarlig: Tommy Nørve
E-post: tommy.norve@gmail.com, tlf.
Styremedlem: Christian Haugen 
E-post: christian.haugen@caverion.no, tlf. 906 37 802
Styremedlem: Jørgen Skårbrevik
E-post: jorgen@cordel.no, tlf. 959 49 277

Ungdomsrepresentant: Siril Erikstad
E-post: sirilserikstad@gmail.com, tlf. 414 30 095


Vara i styret som deltar i alle styremøter: 

Leder av fotball: Jens Urke 
E-post: jensurke@gmail.com, tlf. 928 02 880
Leder av håndball: Torry Larsen
E-post: torry.larsen@gmail.com, tlf. 908 94 663
Leder av Rollonhytta: Arne Olsen
E-post: arne.olsen@mimer.no, tlf. 948 83 955
Representant for Rollonhuset/husstyret: Øistein Bjørkavåg
E-post: oistein.bjorkavaag@alesund.kommune.no, tlf. 470 54 850
 Administrasjon

Daglig leder: Bjørn Marius Rørvik

E-post: dagligleder@rollon.no, tlf. 97016521.