COVID Registrering av besøkende til Rollon

Registrering av publikum 

Besøkende/ publikum som ikke er registrert som del av et lag kan registrere seg ved å skanne QR koden som er oppslått ved inngang og tribune. ALLE må registreres, det er klubbens ansvar at alle er registrert og kampvertene må kontrollere dette underveis i forbindelse med kamp. Spillere som er på stadion i forbindelse med kamp eller trening skal være registrert på egne laglister. 

Bruk QR kode eller link: COVID REGISTRERING


Registrering av lag/ støtteapparat

Hjemmelaget ved lagleder og arrangementsansvarlig har også ansvar for å registrere sitt eget lag og støtteapparat for hver enkelt kamp som skal gjennomføres. 

Link for registrering av Rollonlag (Google Forms)


Gjestende lag 

Bortelaget kan gis anledning til å registrere sitt lag på vår skjemaportal, hvis de ikke har et eget system for dette, eller registrering mangler. I så tilfelle må de bruke følgende link:

Link for registrering av gjestende lag (Google Forms)