I DAG FEIRER VI OSS SELV

Postet av SPKL Rollon den 20. Feb 2024

 

I dag er vi stolte og ønsker å feire oss selv – Spkl. Rollon ble stiftet 20. februar i 1914 og er 110 år. Vi er faktisk Ålesunds eldste fotballklubb, og blant byens eldste idrettslag. I likhet med alle idrettslag har vi opplevd både opp og nedturer, men dette kjennetegner vel alle som er i en viss alder? 


Feiringen tok vi på forhånd, grunnet vinterferien. Det ble et gedigent Sunnmørsk kakebord i Korsatunnellen midt i Ålesund Sentrum. Dette var bare starten på markeringen av året, og vi har mer i vente.Spkl Rollon består av mange ulike mennesker i alle aldere. Alle har til felles at vår klubb betyr noe for dem. Vårt herrelag i fotball klarte i fjor en flott 4. plass i 4. divisjon. De er under oppkjøring til ny sesong og klarte i forrige uke å slå det hardsatsende Herd 2 – 0 i treningskamp. Om bare noen uker møter vi de igjen til 1. kvalifiseringsrunde i NM. Tenk å kunne klart og kommet oss til 1. runde?  – det ville blitt en fantastisk folkefest og en flott gave for alle i Spkl. Rollon.

Under disse gror det godt, og vi er selvsagt stolte over de mange prestasjonene i breddefotballen. Det at lille Rollon har en egen spiller på fylkeslaget sier mye – det jobbes godt både på og utenfor banen – Fantastisk Andre.

Håndballen vår gjør det også godt. Selv om vi er små,  biter vi også godt fra oss i klassene der vi har lag. Vårt eldste håndballag J2009 er klare for sluttspillet på Ørlandet, og skal kjempe mot de beste lagene i regionen.  Ikke nok med det har flere av jentene tatt initiativ til et rekrutteringsprosjekt i vårt nedslagsfelt. Dette er i tråd med klubbens ønske om å bygge opp håndballen fremover.Rollonhytta på Sulafjellet er i år 100 år, og dette skal selvfølgelig markeres senere på året. Denne ble bygd til Ålesundsrennet, men er i dag et fantastisk turmål for hele regionen. Mange savner klubbhuset vårt, men etter at Barnehagen i Larsgården brant ned er barnehagen lokalisert i Rollonhuset. Her er det nærmere 80 barn og 30 ansatte, og flere av barna vil helt sikkert være en del av oss på et senere tidspunkt i livet.
Alle våre medlemmer har sikkert mange minner med Spkl. Rollon, og vi håper at noen vil dele disse gjennom jubileumsåret. I dag ønsker vi å rette en takk til alle med frivillige verv i klubben vår, æresmedlemmer og dere med hederstegn – dere er viktige for oss!  Vi ønsker også å gratulere alle medlemmer i Spkl. Rollon med dagen, og vi ser frem til fortsettelsen.

 

Rapatetjing!   


Hederstegn og Æresmedlemsskap

Postet av SPKL Rollon den 19. Feb 2024

Sportsklubben Rollon har i likhet med andre klubber både hederstegn og æresmedlemsskap som de to høyeste utnevnelsene. Begge utnevnelsene krever enstemmig vedtak i Hovedstyret, og bekreftelse av årsmøte. Hederstegn gis til medlemmer som gjennom en årrekke har ytet fortjenestefullt arbeid for klubben. 

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og gis til personer i Spkl. Rollon (nåværende eller tidligere medlemmer) som på en fremragende måte og over lang tid har gjort en ekstraordinær innsats for sportsklubben og/ eller som over lang tid har utført ekstraordinære sportslige prestasjoner, kan tas opp som æresmedlem. 

Til vårt årsmøte ønsker vi forslag på kandidater til begge priser. Disse sendes sammen med skriftlig begrunnelse til dagligleder@rollon.no innen 03.03.2024.
Våre Minnefond

Postet av SPKL Rollon den 19. Feb 2024

Rollons venners minnefond 

 

I tradisjonens tro kommer Foreningen Rollons Venner på banen når årsmøtet nærmer seg. Som et av deres virksomhetsområder har de ansvaret for 2 fond, hvor de gir ut en utmerkelse hvert år på klubbens årsmøte; Arthur Doksæthers minnefond og Borchen fondet. 

                               

Borchen & Arthur Doksæther 

 

Arthur Doksæters Minnefond for aktive, støtteapparat og tillitsvalgte i spkl. Rollon

 

 • Fondet skal honorere ett eller flere av klubbens aktive medlemmer som har vist den beste klubbånd (dedikert adferd til klubbens beste) eller særlig stor sportslig fremgang
 • Likeledes kan man honorere enkeltmedlemmer som bidrar sterkt til treningsarbeidet og ellers gi tilskudd til organiserte treningsgrupper der tilretteleggingen av treningsarbeidet bidrar positivt til klubbens utvikling

 Til sist kan man honorere klubbmedlemmer som har vist særlig initiativ til og evner til administrativt arbeid.

 Det er bare enkeltpersoner eller organiserte grupper i klubben som kan motta gavestipend fra Minnefondet.  Er det snakk om grupper i klubben, så skal midlene gå til tiltak disse arbeider sammen om

 • Hovedstyret i spkl. Rollon skal innstille på kandidater/tiltak
 • Årets økonomiske ramme er på beskjedne 1.500 kr, så dette er vel så mye å betrakte som en oppmuntring og æresbevisning for arbeidet som legges ned

 

Borchen-fondet til fremme av fotballsporten for de yngste i spkl. Rollon

 

 • Midlene skal kunne deles ut til enkeltmedlemmer som har bidratt til fremme av fotballsporten blant de yngste eller til formål eller gode tiltak som kommer gruppene fra jente/gutte-nivå og nedover til gode
 • Fotballstyret i spkl. Rollon skal innstille på kandidater og/eller tiltak
 • Om gavebrevene går til enkeltpersoner er de på 1.500 kr. og er derfor å betrakte som en personlig æresbevisning.  
 • Det kan også være en kombinasjon av personlig gavebrev og et godt tiltak eller bare til et godt tiltak.
 • Årets økonomiske ramme er på 3.000 kr

 

 

Forslag til kandidater sendes dagligleder@rollon.no senest 01.03.2024
Årsmøte 2024

Postet av SPKL Rollon den 16. Feb 2024

Til medlemmer i Sportsklubben Rollon 

 

Det kalles herved inn til Årsmøte i Sportsklubben Rollon Tirsdag 19.03.2024 kl. 19:00 på Dale Oen Academy, Fogd Greves veg 1, Ålesund


 

Agenda

 1. Godkjenne stemmeberettigete
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 2 personer til å signere protokollen
 5. Godkjenne innkallelsen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsordenen
 8. Behandle Årsberetning
 9. Behandle Regnskap og styrets økonomiske beretning
 10. Behandle innkomne forslag
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Behandle styrets forslag til budsjett for 2023
 13.  Valg

 

Medlemmer som ønsker å få tilsendt årsmøtedokumenter kan sende e-post til dagligleder@rollon.no, og få dette 1 uke før årsmøte holdes.

Forslag som ønskes behandlet, må sendes til dagligleder@rollon.no senest 05.03.2024  

 

For å være stemmeberettiget samt fremme forslag må medlemskontingent for 2023 være betalt.

 

Hovedstyret i Spkl. Rollon

16.02.2023