Årsmøte 2022 gjennomført

Postet av SPKL Rollon den 31. Mar 2022

Årsmøte for Sportsklubben Rollon ble gjennomført 30.03.22

24 stemmeberettige medlemmer møtte.

Årsberetninger for klubben, fotball og håndball ble gjennomgått og vedtatt.

Klubbens regnskap, styrets og revisors beretning ble behandlet og vedtatt. Også i 2021 gikk klubben gjennom med trygg og god økonomi og fikk et årsresultat på kr 326 801,41

Det bli ingen endring i medlemskontingenten i 2022

Styrets forslag til budsjett for 2022 ble behandlet og vedtatt. Budsjettet viser at klubben og avdelingene fortsatt vil styre mot god økonomisk kontroll.

Klubbhåndboka og organisasjonsplanen ble også enstemmig vedtatt.

Valg:

Ann-Christin Skog ble enstemmig valgt som nestleder for 2 år

Merete Løken ble enstemmig valgt som styremedlem for 2 år

Marius Øksenvåg fortsetter som leder i ett år. Jørgen Skårbrevik og Tommy Nørve fortsetter som styremedlemmer i ett år.

Monica Gjerde Sperre og Christian Haugen tredde ut av styret. Klubben takker for deres gode innsats!

Priser:

Randi Henriksen ble tildelt Sportsklubben Rollon`s Hedersmerke for hennes fantastiske engasjement og iver for aktiviteten på Rollonhytta. Randi gjør en forbilledlig innsats for at turgåere på sulafjellet skal komme innom for en forfriskning hver eneste søndag.

Jens Erik Urke ble tildelt Arthur Doksæters minnefond for sin frivillige innsats i klubbens fotballgruppe. Jens står på "døgnet rundt" for at barn, unge og voksne skal trives med fotball i Rollon. Takk for innsatsen Jens! Prisen er vel fortjent!

Fotballgruppa ble tildelt Borchen-fondet som skal brukes som en hjelp til oppstart av fotballtilbud for jenter og gutter født i 2016.

Se bilder og tekst nedenfor.  

Her er det nye styret: Jørgen Skårbrevik, Marius Øksenvåg, Ann-Christin Skog og Merete Løken. Tommy Nørve mangler på bildet.

Christian Haugen takker av fra styret, men fortsetter sin innsats på andre arenaer i klubben.

Jens Erik Urke tildeles Arthur Doksæters minnefond for sin frivillige innsats i klubbens fotballgruppe. Fondets leder, Helge Schrøder deler ut prisen

Randi Henriksen ble tildelt Sportsklubben Rollon`s Hedersmerke. Styrets leder, Marius Øksenvåg er prisutdeler.


Klubben takker for engasjementet og ser frem til et innholdsrikt år med stor aktivitet!


Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.