FREMTIDSKVELD HOS HÅNDBALLGRUPPA

Postet av SPKL Rollon den 25. Jan 2024

Tirsdag ble det arrangert fremtidskveld i regi av klubben og håndballutvalget. Nærmere 20 personer var til stede denne kvelden. Det mest gledelige var at flere av klubbens aktive spillere møtte opp, og velvillig ville de brette opp armene.

 Selve kvelden ble ledet av klubbens Daglige leder Kristoffer Solheimsnes. Arne Øksenvåg fortalte med stor innlevelse om hvordan håndballen har vært gjennom klubbens historie, mens Torry Larsen fra håndballutvalget fortalte om status i klubben. Dessverre så har klubben kun 5 lag, men det var stor samstemthet at vi skal utvikle aktiviteten i klubben vår.


                    


3 temaer ble belyst, og det var rekruttering, ivaretagelse av nåværende spillere og etablering av seniortibud i klubben vår. Innenfor rekruttering stilte våre yngste jenter seg til disposisjon med å få flere til å starte med håndball.

For å ivareta våre nåværende spillere ble flere momenter diskutert, men det å gi et tilbud til alle uavhengig av ambisjonsnivå er noe som er viktig. Deltagelse til kvalifisering i regionale serier ble diskutert, og vil bli tatt opp i de ulike lagene.  Det var stor enighet om samarbeid kanskje måtte til, men det er viktig at vår identitet er synligEtableringen av seniortibud i klubben ble også diskutert, og det viser seg at det er flere Rollon – spillere i ulike klubber – kanskje det er på tide at vi henter de hjem, og legger forholdet til rette for de. Dette kan være en inspirasjon for hele klubben.

I likhet med andre klubber har vi også behov for flere ressurspersoner for å føre aktiviteten videre. Klubben vil derfor invitere seg selv på foreldremøte med den hensikt i å fortelle om klubben vår, og få flere til å bidra. Vi gleder oss til veien videre. Vi takker for en hyggelig kveld, og særlig til Dale Oen Academy for lån av flotte lokaler. 


For eventuelle spørsmål kan man kontakte Daglig Leder Kristoffer Solheimsnes på dagligleder@rollon.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.