Våre Minnefond

Postet av SPKL Rollon den 19. Feb 2024

Rollons venners minnefond 

 

I tradisjonens tro kommer Foreningen Rollons Venner på banen når årsmøtet nærmer seg. Som et av deres virksomhetsområder har de ansvaret for 2 fond, hvor de gir ut en utmerkelse hvert år på klubbens årsmøte; Arthur Doksæthers minnefond og Borchen fondet. 

                               

Borchen & Arthur Doksæther 

 

Arthur Doksæters Minnefond for aktive, støtteapparat og tillitsvalgte i spkl. Rollon

 

  • Fondet skal honorere ett eller flere av klubbens aktive medlemmer som har vist den beste klubbånd (dedikert adferd til klubbens beste) eller særlig stor sportslig fremgang
  • Likeledes kan man honorere enkeltmedlemmer som bidrar sterkt til treningsarbeidet og ellers gi tilskudd til organiserte treningsgrupper der tilretteleggingen av treningsarbeidet bidrar positivt til klubbens utvikling

 Til sist kan man honorere klubbmedlemmer som har vist særlig initiativ til og evner til administrativt arbeid.

 Det er bare enkeltpersoner eller organiserte grupper i klubben som kan motta gavestipend fra Minnefondet.  Er det snakk om grupper i klubben, så skal midlene gå til tiltak disse arbeider sammen om

  • Hovedstyret i spkl. Rollon skal innstille på kandidater/tiltak
  • Årets økonomiske ramme er på beskjedne 1.500 kr, så dette er vel så mye å betrakte som en oppmuntring og æresbevisning for arbeidet som legges ned

 

Borchen-fondet til fremme av fotballsporten for de yngste i spkl. Rollon

 

  • Midlene skal kunne deles ut til enkeltmedlemmer som har bidratt til fremme av fotballsporten blant de yngste eller til formål eller gode tiltak som kommer gruppene fra jente/gutte-nivå og nedover til gode
  • Fotballstyret i spkl. Rollon skal innstille på kandidater og/eller tiltak
  • Om gavebrevene går til enkeltpersoner er de på 1.500 kr. og er derfor å betrakte som en personlig æresbevisning.  
  • Det kan også være en kombinasjon av personlig gavebrev og et godt tiltak eller bare til et godt tiltak.
  • Årets økonomiske ramme er på 3.000 kr

 

 

Forslag til kandidater sendes dagligleder@rollon.no senest 01.03.2024


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.