Hederstegn og Æresmedlemsskap

Postet av SPKL Rollon den 19. Feb 2024

Sportsklubben Rollon har i likhet med andre klubber både hederstegn og æresmedlemsskap som de to høyeste utnevnelsene. Begge utnevnelsene krever enstemmig vedtak i Hovedstyret, og bekreftelse av årsmøte. Hederstegn gis til medlemmer som gjennom en årrekke har ytet fortjenestefullt arbeid for klubben. 

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og gis til personer i Spkl. Rollon (nåværende eller tidligere medlemmer) som på en fremragende måte og over lang tid har gjort en ekstraordinær innsats for sportsklubben og/ eller som over lang tid har utført ekstraordinære sportslige prestasjoner, kan tas opp som æresmedlem. 

Til vårt årsmøte ønsker vi forslag på kandidater til begge priser. Disse sendes sammen med skriftlig begrunnelse til dagligleder@rollon.no innen 03.03.2024.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.