Kunngjøring

Postet av SPKL Rollon den 6. Jun 2021

Det er besluttet av styrene i Rollon og Guard at vi går i dialog for å vurdere sammenslåing klubbene. Behovet for samarbeid på lagsnivå er betydelig i begge klubbene. Begge klubbene har i dag utfordringer med å stille lag etter 10-års-alderen. Ingen av klubbene har i dag et tilbud for jenter over 16 år (Guard har damelag).

 

Hvorfor sammenslåing synes naturlig å vurdere:

-          Kan gi bedre tilbud til barn og ungdom som er aktive (større treningsgrupper)

-          Enklere organisering 

-          Bedre tilgang på trenere 

-          Foresatte kan forholde seg til en klubb. Flere har i dag barn i begge klubbene. 

-          Komplementære anlegg; Rollon har klubbhus og kamparena, Guard har treningsarena og tilgang               på Color Line stadion, 

-          Komplementære inntekter

-          Rekruttering skjer fra to små barneskoler og på en felles ungdomsskole

-          Større idrettslag kan gi større gjennomslag hos sponsorer

 

Hva er vanskelig:

-          Hvilket navn skal klubben ha etter sammenslåing?

-          Hvordan ivareta klubbfølelse og historie?

-          Hvordan sikre rettigheter, eiendommer, avtaler og økonomiske interesser som klubbene har opparbeidet hver for seg?

Fremdrift:

I den videre prosessen vil vi involvere nødvendig kompetanse. En god prosess vil kreve at vi ivaretar begge klubbene på en best mulig måte for å skape et enda bedre og bredere tilbud. Vi (styrene i Rollon og Guard) vil oppfordre medlemmene til komme med sine innspill og delta aktivt i prosessen. Vi har laget en felles E-postadresse innspill2021@gmail.com. Det er viktig å bemerke at ingenting er bestemt, og at det er generalforsamlingen i klubbene som på et senere tidspunkt vil avgjøre saken. Spørsmål rettes til styreleder i Rollon Marius Finsæther Øksenvåg tlf 48308366 eller styreleder i Guard Petter Bunes tlf 95127838.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.