Målvaktcamp håndball i høstferien!

Postet av SPKL Rollon den 5. Sep 2022

Sportsklubben Rollon håndball arrangerer Målvaktcamp i høstferien!

Instruktør: Natalia Petrakova

Tidligere landslagsmålvakt og profesjonell målvakt på elitenivå i Norge og Europa

Tidligere målvaktstrener landslag

Målvaktcampen blir gjennomført som følger i Fagerlihallen:

Mandag 10.oktober:
Kl 10.00 - 11.30: Målvakttrening
Kl 11.30 - 12.30: Lunsj
Kl 12.30 - 14.00: Målvakttrening

Tirsdag 11.oktober:
Kl 10.00 - 11.30: Målvakttrening
Kl 11.30 - 12.30: Lunsj
Kl 12.30 - 14.00: Målvakttrening

Onsdag 12.oktober:
Kl 10.00 - 11.30: Målvakttrening
Kl 11.30 - 12.30: Lunsj
Kl 12.30 - 14.00: Målvakttrening

Åpent for deltakere født i 2006, 2007, 2008 og 2009 

Pris for 6 økter og lunsj: Kr 1950,-

Påmelding til Målvaktcampen finner du her https://www.deltager.no/event/maalvaktcamp


Velkommen til Målvaktcamp i høstferien!

Kunngjøring

Postet av SPKL Rollon den 5. Mai 2022

Sportsklubben Rollon mottok i dag en svært trist melding om at vår gode venn og dedikerte Rollonmedlem, Øistein Bjørkavåg, døde i dag tidlig etter en periode med sykdom.

Øistein har vært en veldig aktiv medlem i klubben i mange tiår.

Han har gjort en formidabel innsats i klubben som aktiv spiller, trener og medlem i flere styrer i klubben.


Sportsklubben Rollon har, i dag, mistet en fantastisk støttespiller og vi lyser fred over Øistein sitt minne.
Brisk Reklame forlenger sitt samarbeid med Sportsklubben Rollon!

Postet av SPKL Rollon den 3. Mar 2022

Brisk Reklame er en god og viktig samarbeidspartner for Sportsklubben Rollon!

Vi er derfor svært glade og fornøyde med at Brisk Reklame viderefører sitt samarbeid med oss!

Brisk Reklame designer, produserer og leverer et bredt spekter av reklame- og profileringsprodukter. Brisk Reklame er spesielt store innen skilt, bilprofilering og vindusdekor. De siste årene har Brisk Reklame også hatt en positiv vekst innen design, noe de har store ambisjoner om å bli enda bedre på.

I tillegg til å være profesjonelle innen reklame og design, er Brisk Reklame leverandør på arbeids og inkluderingstjenester. Dette betyr at i tillegg til 12 ordinært ansatte er det personer inne på kortere arbeidstrening eller varig tilrettelagt arbeid. 

Bildet er fra siste møte mellom Erik Røst, salg- og markedsansvarlig i Brisk Reklame, og Bjørn Marius Rørvik, daglig leder i Sportsklubben Rollon.
Innkalling til Årsmøte 2022

Postet av SPKL Rollon den 2. Mar 2022


Innkalling til Årsmøte i Sportsklubben Rollon


Til medlemmer i Sportsklubben Rollon:
Det kalles herved inn til Årsmøte i Sportsklubben Rollon
•    Dato: 30.03.2022
•    Tid: Kl 18.00
•    Sted: Rollonhuset, Husafjellet 19, 6009 Ålesund


Agenda:

•01-22 Godkjenne stemmeberettigete       

•02-22 Velge dirigent 

•03-22 Velge protokollfører

•04-22 Velge to personer til å signere protokollen

•05-22 Godkjenne innkallingen

•06-22 Godkjenne sakslisten

•07-22 Godkjenne forretningsorden

•08-22 Behandle årsberetning

•09-22 Behandle regnskap og styrets økonomiske beretning

•10-22 Behandle innkomne forslag

•11-22 Fastsette medlemskontingent

•12-22 Behandle styrets forslag til budsjett for 2022

•13-22 Behandle Sportsklubbens organisasjonsplan

•14-22 Valg


Medlemmer som ønsker å sende inn forslag til punkt 10-22, må sende dette til dagligleder@rollon. no innen 15.03.22. Styret vil deretter vurdere om forslaget kvalifiserer til årsmøtesak.

Innkalling med dokumentasjon blir sendt ut, på samme plattformer som denne innkallingen, senest 16.02.22 


Årsmøtedokument:

Årsregnskap 2021.pdfSparebanken Møre og Sportsklubben Rollon forlenger og utvider samarbeidet!

Postet av SPKL Rollon den 31. Jan 2022

Sporsklubben Rollon er svært glad og stolt over at samarbeidsavtalen med Sparebanken Møre er forlenget og betydelig forbedret!

Sparebanken Møre har vært vår gode hovedsponsor, samarbeidspartner og støttespiller i mange år og banken viser med sitt engasjement for vår klubb og sitt generelle engasjement for idretts- og kulturliv at dette er en aktør som absolutt passer med vår visjon: Idrettsglede og samhold for alle.

Sportsklubben Rollon ser frem til et nært og godt samarbeid med Sparebanken Møre i mange år fremover!

På bildene ser vi Merete Wiig, sjef for bankens personmarked, og Sportsklubben Rollon sin styreleder, Marius Øksenvåg signere avtalen. Joachim Flataker og Bjørn Marius Rørvik var også med i arbeidet med møtet.